September 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i september 2017 jämfört med september 2016.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-september 2016/2017.

Klicka på bilden för förstorad version