December 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i december 2017 jämfört med december 2016.

Klicka på bilden för förstorad version

 

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-december 2016/2017.

Klicka på bilden för förstorad version