Återbruk

Tänk återbruk/återanvändning före återvinning så gör du den största miljöinsatsen. Vi jobbar för att detta ska bli enklare för dig.

Idag kan du lämna många saker för Återbruk på våra ÅVC:er.

IDAG ÅTERBRUKAR VI
- Textiler -Human Bridge
- Glasögon - LIONS
- Vitvaror - BVV
- Träpallar- Norrlandspall
- Återbrukscontainer
- Fritidsutrustning - Fritidsbanken
- Byggåterbruk