Statistik 2021

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in under perioden januari-december 2021 jämfört med perioden januari-december 2020.