Statistik

Vi redovisar årligen statistik över hur mycket avfall vi samlar in från våra 12 388 hushåll i Östra Göinge och Osby kommun. Vi arbetar kontinuerligt med att minska det insamlade avfallet, vilket görs genom ett informationsarbete i form av utskick, föreläsningar och skolprojekt. Det bästa vi kan göra med vårt avfall är att minska uppkomsten av det.