Företagskortet

Företagare inom kommunerna är välkomna till ÖGRAB 6 st återvinningscentraler, detta genom att köpa ett företagskort. Eftersom det är hushållen som finansierar dessa ÅVC genom taxan, skall/får hushållen inte belastas med företagens avfallskostnader. Avgiften för företagskortet beräknas utifrån den mängd avfall som företagaren beräknar lämna under året, se olika viktklasser. Avtalet löper tillsvidare med fakturering en gång per kalenderår, om inget annat meddelas. Ditt företag får en etikett att fästa på passerkortets baksida, som bevis för inbetald avgift, och som ska följa med vid varje fordon som transporterar för ditt företag. Fyll i ansökan genom länken till vänster, eller längst ner på sidan.

Vid upprättandet av ett företagskort görs en kreditupplysning.
Har du frågor angående företagskort, ring ÖGRAB på nr 044-790 59 83.

Villkor för företagskort

 • Passerkort med giltig etikett ska alltid följa med bilen
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar på respektive ÅVC.
 • Eventuella färgade säckar ska tömmas ur.
 • Maxvikt för fordon är 3,5 ton, maxvolym 4 m³/tillfälle. Personbil med släp eller pickup.
Dessa fraktioner kan du lämna med företagskort
 • Brännbart grovavfall
 • Gips
 • Träavfall
 • Rena massor
 • Bygg o riv (som t ex pvc, isolering etc.)
 • Park – och trädgårdsavfall
Detta avfall debiteras separat
 • Farligt avfall, inkl. vattenbaserad färg. (Större mängder får endast lämnas i Kattarp.)
 • Tryckimpregnerat (får endast lämnas i Kattarp)
Det här får företag inte lämna på återvinningscentralen
 • Däck (Lämnas till återförsäljare.)
 • Bilar eller större mängder bildelar. 
 • Sprängämnen, ammunition, nödraketer, fyrverkeripjäser. (Lämnas till Polisen.)
 • Gas- och Gasoltuber (Lämnas till återförsäljare.)
 • Ensilageplast (Kontakta Svep Retur.)
 • För avfall som är jämförbart med hushållsavfall krävs renhållningsabonnemang. Vänligen kontakta vår kundtjänst på telefon 044-790 59 90 mellan 9.30 - 15.00.
 • Läkemedel, kanyler (Lämnas till apotek.)
 • Asbest (Vi hänvisar till Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva.