Företagskortet

Företagare inom kommunerna är välkomna till ÖGRAB:s sex st återvinningscentraler genom att abonnera på Företagskortet. Eftersom det är hushållen som finansierar dessa ÅVC genom taxan får hushållen inte belastas med företagens avfallskostnader. Avgiften för Företagskortet debiteras utifrån den mängd avfall som företagaren beräknar lämna under året - se nedan viktklasser. Avtalet löper tillsvidare med fakturering en gång per kalenderår, om inget annat meddelas. Ditt företag får ett passerkort som ska följa med vid varje besök till Återvinningscentralen.
Fyll i ansökan nedan. Vid upprättandet av ett företagskort görs en kreditupplysning.

Har du frågor angående företagskort, ring ÖGRAB på nr 044-790 59 80

Avtal skrivs om någon av nedanstående viktklasser/år:
Viktklasser: Pris exkl. moms
Klass 1: 0-2 ton 2150 kr
Klass 2: 2-4 ton 3225 kr
Klass 3: 4-6 ton 4 300 kr
Klass 4: 6-8 ton 6 450 kr
Klass 5: över 8 ton 8 600 kr

*Vikterna bygger på en gemensam mängdbedömning och kan komma att förändras vid avtalets eventuella förlängning.

    Vi beräknar att lämna följande mängder avfall till återvinningscentralerna:
    Ange i ton/år

    Vid förlorat kort tas en avgift med 100 kr ink. moms.

    I samband med ansökan om företagskort görs en kreditupplysning.
    Personuppgifter i detta formulär registreras och sparas i dataregister hos ÖGRAB enligt dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.  Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.