Villkor för Företagskortet

 • Passerkort med giltig etikett ska alltid följa med bilen
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar på respektive ÅVC.
 • Eventuella färgade säckar ska tömmas ur.
 • Maxvikt för fordon är 3,5 ton, maxvolym 4 m³/tillfälle. Personbil med släp eller pickup.
Dessa fraktioner kan du lämna med företagskort
 • Restavfall grovavfall
 • Gips
 • Träavfall
 • Porslin & Keramik, Sten & Grus
 • Bygg o riv (som t ex pvc, isolering etc.)
 • Park – och trädgårdsavfall
Detta avfall debiteras separat
 • Farligt avfall, inkl. vattenbaserad färg. (Större mängder får endast lämnas i Kattarp.)
 • Tryckimpregnerat (får endast lämnas i Kattarp)
Det här får företag inte lämna på återvinningscentralen
 • Däck (Lämnas till återförsäljare.)
 • Bilar eller större mängder bildelar.
 • Sprängämnen, ammunition, nödraketer, fyrverkeripjäser. (Lämnas till Polisen.)
 • Gas- och Gasoltuber (Lämnas till återförsäljare.)
 • Ensilageplast (Kontakta Svep Retur.)
 • För avfall som är jämförbart med hushållsavfall krävs renhållningsabonnemang. Vänligen kontakta vår kundtjänst på telefon 044-790 59 90 mellan 9.30 - 15.00.
 • Läkemedel, kanyler (Lämnas till apotek.)
 • Asbest (Vi hänvisar till Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva.