Delmålsquiz åk 3

1. Vad är ÖGRAB?

2. Vad gjorde vi med avfallet innan vi sorterade det?

3. Vad betyder ordet fraktion?

4. Vad gör man på en avfallsanläggning?

5. Vad händer med vårt matavfall?

6. Vad betyder ÅVC?

7. Hur många gånger kan man återvinna glasförpackningar?

8. Vad betyder ordet källsortera?

9. Vad är det för slags förpackning på bilden?

10. Hur kan man ta reda på om någonting är gjort av metall eller aluminium?