Sorteringslista ÅVC

Fraktioner på våra återvinningscentraler.

 • 1. Stoppade möbler: Ex. resårmadrasser, restavfall större än 0,6 m
 • 2. Gips: Rensat från annat material. Endast mindre partier (½ m³), större mängder lämnas i Kattarp.
 • 3. PVC: Ex. PVC-rör, plastgolv, heltäckningsmattor, våtrumstapeter.
 • 4. Restavfall: Ex. inbundna böcker, dynor. Större föremål tas isär, bör vara högst 0,6 x 0,6 x  0,6 m
 • 5. Tidningar: Ex. reklam, kontorspapper OBS: inga papperskassar bland tidningar.
 • 6. Pappersförpackningar: Ex. mjölkkartonger, tvättmedelspaket, äggkartonger o dyl.
 • 7. Förpackning av färgat glas: Ex. flaskor & burkar av färgat glas.
 • 8. Förpackning av ofärgat glas: Ex. flaskor & burkar av ofärgat glas.
 • 9. Plastförpackning: Hårda & Mjuka Ex. frigolittråg (förpackning), dunkar,  plastpåsar.
 • 10. Metallförpackningar: Ex. metalltuber, aluminiumfolie, värmeljushållare.
 • 11. Metall: Ex. cyklar, plåt, grytor, övrigt metallskrot.
 • 12. Wellpapp: Ex. allt/alla kartonger och liknande med räfflad innestruktur.
 • 13. Trä: Ex. träavfall, spillvirke, trämöbler. OBS: inget tryckimpregnerat.
 • 14. Gräs, Löv & Fallfrukt: Löv, gräsklipp.
 • 15. Ris & Grenar: Buskröjning, beskärning mm.
 • 16. Fönster: Fönster med och utan karm, dörrar med glas, planglas.
 • 17. Porslin & Keramik/Sten & Grus: Ex. aska, kakel, sanitet, betong,  (begränsat till ½ m³) större mängder lämnas i Kattarp.
 • 18. Isolering: Mineralull, glasull
 • 19. Hårdplast: Ex. plastmöbler, pulkor, leksaker. (endast Kattarp)
 • 20. Impregnerat Trä: Ex. trallgolv, slipers, telestolpar. (endast Kattarp)
 • 21. Asbest: Max 5 kg, dubbelförpackade i transparenta säckar.
 • (endast Kattarp)
 • 22. Invasiva växter: Ex. parkslide, jätteloka, blomsterlupiner, vresros,  jättebalsamin m.m. Dubbelförpackade i transparenta säckar. Max en säck per hushåll / dag. På Kattarp: max 5 säckar per hushåll / dag. Utöver det kostar det 120 kr exklusive moms.
 • 23. Lastpallar EU (endast Kattarp)
 • 24. Kyl & Frys
 • 25. Vitvaror
 • 26. Tomhylsor: (max 10kg) sorteras i separata kärl på ÅVC, kontakta personal innan avlämning.
 • 27. Matfetter och Frityrolja: I flaska eller dunk med tätslutande lock.

Man får köra max 4 m³ avfall per dag och person. Har man större mängd av en fraktion rekommenderar vi att köra till Kattarps ÅVC för att vara säker på att få lossa hela partiet. 

På återvinningscentralerna finns även andra fraktioner som t.ex. farligt avfall, elektronik, ljuskällor, batterier, olja, färg och textiler (Human Bridge).

Asbest/eternit och tryckimpregnerat trä kan endast lämnas på Kattarp ÅVC.