Sorteringslista ÅVC

Fraktioner på våra återvinningscentraler.

 • 1. Sammansatt material: Ex. stoppade möbler, resårmadrasser, mtrl. som innehåller mindre än 50% metall.
 • 2. Gips: Ska vara så rent som möjligt. Endast mindre partier (½ m³), större mängder lämnas i Kattarp.
 • 3. PVC: Ex. PVC-rör, plastgolv, heltäckningsmattor, våtrumstapeter, isolering.
 • 4. Brännbart: Ex. plastföremål, kuvert, smutsig plast och papper, dynor. Större föremål tas isär, bör vara högst 0,6 x 0,6 x  0,6 m
 • 5. Tidningar: Högst 3 % vanligt kontorspapper. OBS: inga papperskassar bland tidningar.
 • 6. Pappersförpackningar: Ex. mjölkkartonger, tvättmedelspaket, cornflakespaket, äggkartonger o dyl.
 • 7. Förpackning av färgat glas: Ex. flaskor & burkar av färgat glas.
 • 8. Förpackning av ofärgat glas: Ex. flaskor & burkar av ofärgat glas.
 • 9. Plastförpackning: Ex. ketchupflaskor, frigolitemballage (förpackning), rena plastpåsar.
 • 10. Förpackning av metall: Ex. konservburkar, metalltuber, aluminiumfolie, värmeljushållare av metall, kapsyler.
 • 11. Skrot: Ex. cyklar, plåtar, grytor, stekpannor, bestick, stuprör, spik, övrigt metallskrot.
 • 12. Wellpapp: Ex. allt/alla kartonger och liknande med räfflad innestruktur.
 • 13. Trä: Ex. träavfall, trämöbler, träpallar (blandat trä). OBS: inget tryckimpregnerat.
 • 14. Trädgårdsavfall: Löv, gräsklipp.
 • 15. Ris o grenar: Buskröjning, beskärning mm.
 • 16. Aska: Läggs i avsedd behållare. Aska innehållande metalldelar ska läggas i rena massor.
 • 17. Rena massor: Sten, betong, spegelglas, porslin, klinkers, tegelpannor, lerkrukor, toalettstolar, handfat, dricksglas, planglas (begränsat till ½ m³)
 • 18. Invasiva växter: Parkslide, jätteloka, blomsterlupiner, vresros,  jättebalsamin m.m. Emballeras i genomskinliga säckar. Max en säck per hushåll / tillfälle. På Kattarp: max 5 säckar per hushåll / tillfälle. Utöver det kostar det 120 kr exklusive moms.
 • 19. Tomhylsor: (max 10kg) sorteras i separata kärl på ÅVC, kontakta personal innan avlämning.
 • 20. Matfetter och Frityrolja: I flaska eller dunk med tätslutande lock.

Man får köra max 4 m³ avfall per dag och person. Har man större mängd av en fraktion rekommenderar vi att köra till Kattarps ÅVC för att vara säker på att få lossa hela partiet. 

På återvinningscentralerna finns även andra fraktioner som t.ex. farligt avfall, elektronik, vitvaror, kyl/frys, ljuskällor, batterier, olja, färg och textiler (Human Bridge).

Asbest/eternit och tryckimpregnerat trä kan endast lämnas på Kattarp ÅVC.