Kompostjord

På Kattarps Avfallsanläggning har vi kompostjord till rabatter och gräsmattor. Komposten består av trädgårdsavfall som komposterats på Kattarps avfallsanläggning.

Kompostjord
Personbilssläp (ca 1 m³), kostar 150 kr exkl. moms om du lastar själv. Behöver du hjälp med lastning tillkommer 50 kr, exkl.moms.

Ett lass med personbilssläp gratis -om du abonnerar på trädgårdskärl
Ta med din faktura om du har ett abonnemang för trädgårdsavfall.
Då får du gratis hämta ett lass kompostjord per år ( ca 1 m³)
Vill du att vi lastar det åt dig med vår hjullastare så kostar det 50 kr exl. moms.

Kompostjord större mängder:
Kompostjord <10 ton: 150 kr /ton exl. moms
Lastning tillkommer med 50 kr exl. moms per tillfälle.

Kompostjord >10 ton: 125 kr /ton exl. moms
Lastning tillkommer med 100 kr exl. moms per tillfälle.

Kompostjord större mängder utleverans: 
Tillgängligt kampanjvis
Kompostjord > ca 15 m³: 1 650 kr exl. moms per tillfälle.
Lastning/leverans: 850 kr exl. moms per tillfälle.