Kompostjord

På Kattarps Avfallsanläggning har vi kompostjord till t.ex. förbättring av gräsmattor. Komposten består av trädgårdsavfall som komposterats på Kattarps avfallsanläggning.

Vid komposteringen sker en kraftig minskning av mängden grobara ogräsfrön, men en helt ogräsfri kompostjord kan inte garanteras.

Den slutliga kompostjorden är beroende av renheten i det trädgårdsavfall som lämnas för kompostering. Även om kompostjorden siktas mekaniskt kan vi inte garantera att kompostjorden är helt fri från främmande material och användning till känsliga ändamål rekommenderas inte.

Kompostjord
Personbilssläp (ca 1 m³), kostar 187,50 kr ink. moms om du lastar själv. Behöver du hjälp med lastning tillkommer  62,50 kr ink.moms.

Ett lass med personbilssläp gratis -om du abonnerar på trädgårdskärl
Ta med din faktura om du har ett abonnemang för trädgårdsavfall.
Då får du gratis hämta ett lass kompostjord per år ( ca 1 m³)
Vill du att vi lastar det åt dig med vår hjullastare så kostar det 62,50 kr ink. moms.

Vid beställning av större mängder ring Vågkontoret: 044 - 790 59 80.

Kompostjord större mängder:
Kompostjord <10 ton: 187,50 kr /ton ink. moms
Lastning tillkommer med 62,50 kr ink. moms per tillfälle.

Kompostjord >10 ton: 156,25 kr /ton ink. moms
Lastning tillkommer med 125 kr ink. moms per tillfälle.

Kompostjord större mängder utleverans: 
Tillgängligt kampanjvis
Kompostjord > ca 15 m³: 2062,50 kr ink. moms per tillfälle.
Lastning/leverans: 1062,50 kr ink. moms per tillfälle.