Plockanalys 2022

Vi har genomfört en plockanalys på insamlat avfall hushåll och flerfamiljshus i år, den senaste gjordes 2018. Plockanalysen visar en förbättring av källsorteringen av framför allt matavfall, det som vi alla kan bli mycket bättre på är restavfall (tidigare kallat brännbart).

Matavfall
Enfamiljshus i Osby och Östra Göinge kommuner har 97 % rätt sorterat. Den största förbättringen var i flerfamiljshus, Osby från 92% till 97% och Östra Göinge från 89% till 95 % rätt sorterat.

– Här finns både pengar och miljö att spara
Men av det som är rätt sorterat är en del onödigt matavfall, så kallat matsvinn. Det är till exempel. mat med passerat datum, matrester, ätbara frukter och grönsaker. För enfamiljshus var siffrorna 24% för Osby och 11 % för Östra Göinge. För flerfamiljshus i båda kommunerna var siffran 8% matsvinn.

Matavfall villor

Matavfall flerfamiljshus

Det som vi alla kan bli mycket bättre på är restavfall (tidigare kallat brännbart), där siffrorna för enfamiljshus i Osby var 37% rätt sorterat och i Östra Göinge 43% rätt. Vi ser ungefär samma siffror för flerfamiljshus. Det som är mest felsorterat i denna fraktion är förpackningar. Så även om vi var bäst i Sverige 2021 på avfallshantering, så har vi ändå möjlighet att minska den fraktionen med ca 50%.

Restavfall villor

Restavfall flerfamiljshus