Jämförligt Avfall

Har ni personalutrymmen som matsal, omklädningsrum och liknande innebär det att ni har avfall från städning och från matsal som räknas som jämförligt avfall. Det innebär att detta är ett hushållsavfall, och lyder under kommunens renhållningsansvar. Ni måste därför teckna ett abonnemang hos oss på ÖGRAB. Det gäller främst matavfall och brännbart

Läs i vår renhållningstaxa så ser ni vilka olika storlekar på kärl vi kan tillhandahålla. Ni hittar även vilka intervaller vi kan komma och hämta hos er när det gäller det jämförliga avfallet som klassas som hushållsavfall.

Förutom kärl för restavfall och matavfall så kan vi erbjuda kärl för producentansvaret med (glas, tidningar, plast- och pappersförpackningar och metallförpackningar).

För mindre verksamheter kan vi erbjuda abonnemang på fyrfackskärl och delat 240L för restavfall och matavfall. Läs mer i renhållningstaxan, eller kontakta kundtjänst vid frågor.

Renhållningstaxa Avgifter för verksamheter, se avsnitt 4. 

Renhållningstaxa 2023 Östra Göinge kommun

Renhållningstaxa  2023 Osby kommun

Verksamheter förpackningar prislista 2024