Töm Säcken

Vi inte emot säckar med avfall i Restavfall (F.d. Brännbart) på våra ÅVC, behöver du hjälp med sortera fråga vår personal.

VARFÖR? - Återvinna mer

Genom att ”tömma säcken” och sortera avfallet synligt i rätt container så kan mer återvinnas eller återbrukas i stället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön.

MÅL! - Minska felsortering

”Töm säcken” innebär att vi tillsammans kan minska det avfall som felaktigt hamnar bland restavfallet, som ex. förpackningar, textilier och elektronik.

MINSKA RISKERNA

Dessutom innebär det en arbetsmiljörisk när man inte kan se exempelvis
vassa eller andra farliga föremål i säckarna.

Osäker på hur du ska sortera?

Använd sorteringsguiden eller fråga personalen på din återvinningscentral – vi finns på plats för att hjälpa dig.

Det finns några få undantag där avfallet ska lämnas i väl förslutna säckar.

  • Damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat lättflyktigt material
  • Textilier som lämnas i Human Bridge-behållarna läggs i hopknutna påsar eller säckar.
  • Invasiva växter skall förpackas väl i förslutna säckar.
  • Asbest, skall alltid plastas in och vara väl förslutet. Kan endast lämnas i Kattarp.

Kattsand och spån från smådjursburar förpackas i väl i sluten påse och lämnas i ditt restavfallskärl.

TACK FÖR ATT DU SORTERAR!

KILLEBERG BÄST!

Sedan vi införde Töm säcken har vi haft en tävling mellan våra 6 olika ÅVC. Vem som minskar Restavfall mest och ökar återvinning av förpackningar. Vi har gjort tre st plockanalyser under året som gått.

Killeberg blev vinnare med 37,4% mindre Restavfall än innan ”Töm säcken”.

VANLIGA FRÅGOR

Varför skall jag tömma säcken?

En stor mängd av det avfall som lämnas i restavfall idag är felsorterat. För miljön och vår framtids skull måste vi tillsammans hjälpas åt att sortera bättre så vi kan återanvända och återvinna mer.

 

När börjar detta gälla?

Allt avfall ska sorteras och så har det alltid varit. Men i Restavfall (f.d. Brännbart) slängs mycket felsorterat så därför tar vi ett krafttag för att öka sorteringen. Säckstoppet gäller från 1 april 2023.

 

Vad händer med den tömda säcken??

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning – plastsäckar sorteras som plastförpackningar och papperssäckar som pappersförpackningar.

 

Måste jag sortera?

Som konsument är man skyldig att sortera sitt avfall och lämna det till ett insamlingssystem, enligt Avfallsförordningen, med stöd i Miljöbalken. Ditt grovavfall (större avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och vår omgivning.

 

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej, men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar mer och rätt.

 

Gäller säckstoppet allt avfall?

Det finns några få undantag där avfallet alltid skall lämnas i väl förslutna säckar:

• Damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat lättflyktigt material
• Textilier som lämnas i Human Bridge-behållarna läggs i hopknutna påsar eller säckar.
• Invasiva växter skall förpackas väl i förslutna säckar.
• Asbest, skall alltid plastas in och vara väl förslutet. Kan endast lämnas i Kattarp.

Kattsand och spån från smådjursburar förpackas i väl i sluten påse och lämnas i ditt restavfallskärl.

 

Då slänger jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.