Årskurs 2

Mål: Kunna redogöra för varför man sorterar.

Syfte: Målet för årskurs två syftar till ett ge en fördjupad kunskap i ämnet källsortering och avfallshantering. I årskurs två ska de, förutom att kunna härleda rätt avfall till rätt material, även ha en djupare förståelse för varför vi källsorterar. Årskurs två kommer därigenom beröra och introducera ämnen som avfallshierarkin och miljöbalken för eleverna som går hand i hand med frågan varför sortering är viktigt.

Pysselblad - välj mellan 3 varianter