Producentansvar

ÖGRAB ombesörjer även insamling av producentansvarsavfall i Osby och Östra Göinge kommuner. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar.
Att vi tar hand om ditt producentansvar är positivt ur miljösynpunkt, eftersom det kan hämtas vid fastigheten i samband med hämtningen av företagets hushållsavfall. ÖGRAB får ersättning för det insamlade materialet, genom avtal med godkända insamlingsorganisationer för producentansvaret. Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar). Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning.

Det innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem för återvinning av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden:

- Förpackningar av metall
- Förpackningar av glas
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av papper
- Returpapper
- El-avfall
- Däck
- Bilar

Vad som främst berör ÖGRAB:s kunder är...

...förpackningar, returpapper, elektronik och batterier.
...däck är inget vi tar emot utan här finns andra godkända mottagare.
...läkemedel ska lämnas på apoteket. Till sprutor o dyl. får man hämta behållare på apoteket som sedan debiteras ÖGRAB.

 

Alla förpackningar som hämtas vid ert företag, levereras av insamlingsbilarna till Kattarp. Det går också bra att själv leverera förpackningar, batterier och elektronik som faller under producentansvaret till Kattarp.

Förpackningar som berör oss:

- Färgat och ofärgat glas
- Metallförpackningar
- Plastförpackningar; gäller både hård- och mjukplast
- Papperförpackningar
- Wellpapp

Tidningar:

Tidningar har tidigare varit producentansvar men är numera kommunalt ansvar så numera kan det endast hämtas av Ögrab.