Information

Vår moderna livsstil sliter hårt på jordens resurser och som det är nu förbrukar vi dem som om vi hade haft fyra och en halv jord att leva på.  För att även framtida generationer ska kunna njuta av frisk luft, vacker natur och ett bekvämt liv behöver vi därför eftersträva en hållbar utveckling.

Avfallshanteringen är en viktig del i hållbar utveckling. Genom att vi sorterar vårt avfall kan vi ta tillvara på värdefulla ämnen och skydda naturen från de farliga. Ett dubbelt så viktigt arbete, som vi alla kan hjälpas åt med.

Under den här fliken kan du läsa om avfallets väg från soptunnan till återvinning, samt få idéer och tips på hur man kan göra för att minimera sitt avfall. Det bästa vi kan göra med vår avfallshantering är trots allt att minska på uppkomsten av avfall från första början!