Slamtömning

  • Märk ut brunnen/tanken tydligt och ta bort hög växtlighet så att chauffören ser den när han kommer.
  • Se till att vägen fram till anläggningen är farbar; hårdgjord körbana på minst 2,7 m bred, röjd 4,0 m högt och 3,5 m brett.
  • Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara gjort i ett lättare material t.ex. plast eller plåt och ska kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg och ska då av säkerhetsskäl utrustas med lås. Om locket kan dras åt sidan utan att lyftas får det inte väga mer än 25 kg. I annat fall ska locket vara bortlyft från brunnen och ett provisoriskt lock ska ligga på istället när bilen kommer till fastigheten.Fastighetsägaren är skyldig att se till så det inte finns någon risk för människor eller djur att fall ned i brunnen under tiden som locket är bortlyft.ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ LÄTTA BRUNNSLOCK
  • Tömningshålet ska var minst 400 mm i diameter.
  • Vänd er till oss om det finns speciella hinder ex. lösgående djur, elstängsel.Skulle vi köra ut till er fastighet och det visar sig att vi inte kan tömma på grund något av ovanstående så debiteras en bomkörning.