Årskurs 6

Mål: Kunna redogöra för hur man minskar sin miljöpåverkan.

Syfte: Målet syftar till att eleverna efter läsårets och programmet slut ska ha en fördjupad kunskap kring ämnet avfallshantering samt en ökad medvetenhet kring sin egen miljöpåverkan. Målet syftar även till en förändring kring det egna beteendet samt förmågan att kunna inspirera en förändring i sin omgivning.

Lektionsinstruktion distansarbete

Värderingsövning

Här hittar ni materialet:

Värderingsövning

Beskrivning:

Värderingsövningen går ut på att eleverna i par får svara på 12 påståenden. De har att välja mellan  -Instämmer, - stämmer delvis, - stämmer inte alls

När de är färdiga med att diskutera parvis så går man igenom frågorna gemensamt i klassen. De får i tur och ordning tala om vad de svarade på frågorna och varför de svarade som de gjorde.

 

 

Miljöpåverkan - plansch

Vi har tagit fram en poster där de i grupp kan fylla i de aktiva val man kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Målet är att fylla alla bubblor med exempel. Eleverna kan sedan använda planschen som en inspiration i deras dagligt arbete att minska sin miljöpåverkan.

Min miljöpåverkan

Exempel

- Minska användandet av engångsartiklar
- Ät vegetariskt en gång i veckan
- Ta korta duschar istället för långa bad
- Källsortera avfallet
- Köp och sälj begagnat

 

- Släck lamporna när du går ut ur ett rum
- Ta cykeln istället för att åka bil eller buss
- Köp produkter som håller längre
- Ät mindre godis
- Gör matlådor för att minska onödigt matsvinn