Material Årskurs 6

Mål: Kunna redogöra för hur man minskar sin miljöpåverkan.

Syfte: Målet syftar till att eleverna efter läsårets och programmet slut ska ha en fördjupad kunskap kring ämnet avfallshantering samt en ökad medvetenhet kring sin egen miljöpåverkan. Målet syftar även till en förändring kring det egna beteendet samt förmågan att kunna inspirera en förändring i sin omgivning.

Material Årskurs 6
Här nedan hittar ni materialet vi har använt oss av till våra lektioner för årskurs 6.

Delmålet för årskurs 6 är miljöpåverkan. Vi har därför tagit fram en poster där de i grupp kan fylla i de aktiva val man kan göra för att minska sin miljöpåverkan. 

Min miljöpåverkan

 

Exempel

- Minska användandet av engångsartiklar
- Ät vegetariskt en gång i veckan
- Ta korta duschar istället för långa bad
- Källsortera avfallet
- Köp och sälj begagnat

 

- Släck lamporna när du går ut ur ett rum
- Ta cykeln istället för att åka bil eller buss
- Köp produkter som håller längre
- Ät mindre godis
- Gör matlådor för att minska onödigt matsvinn