Vad tas ej emot?

Material som vi inte har tillstånd att hantera och därför inte kan ta emot:

Hushållsavfall: Matavfall och restavfall (ex. blöjor, kattsand) från hushållet tas ej emot. Ska läggas i kärlet för hushållsavfall. Saknar ni abonnemang, vänligen kontakta kundtjänst 044-790 59 90

ASFALT > 300 PAH: När PAH-halten är så hög räknas asfalten som farligt avfall och kan bara tas emot av behandlingsanläggningar med särskilt tillstånd. Närmsta sådan anläggning är Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva. Du måste föranmäla ditt besök på 0451-26 66 00 och får betala en behandlingsavgift på plats.
PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp cancerogena ämnen som finns i bl.a. stenkolstjära. Före 1970 användes stenkolstjära som bindemedel i asfalt.

DÄCK (alla typer av däck för motorfordon och efterfordon): Lämnas till återförsäljare.

ENSILAGEPLAST: lämnas till Svep Retur.

EXPLOSIVA RESTPRODUKTER (t.ex. raketer, air-bags, ammunition): Lämnas till polisen.
GASOLFLASKOR OCH TRYCKBEHÅLLARE: Lämnas till återförsäljare.

MEDICINER OCH LABORATORIEAVFALL (t.ex. kanyler och sprutor): Lämnas till apoteket. Behållare finns att hämta kostnadsfritt på apotek. Vi tar inte emot laboratorieavfall eller kemiavfall från skolor.

SLAKTAVFALL OCH DÖDA DJUR: Slaktavfall från egen fritidsjakt lämnar man kvar på sin jaktmark enligt gällande regler i kommunen. Döda sällskapsdjur lämnas exempelvis till kremering eller begravs på egen tomt enligt gällande regler i kommunen.

HÄSTGÖDSEL/GÖDSEL

Material som endast kan lämnas på Kattarps ÅVC:

TRYCKIMPREGNERAT och ASBEST räknas som farligt avfall. ÖGRAB har tillstånd från Länsstyrelsen för omlastning och lagring av det avfall vi samlar in från hushållen och våra återvinningscentraler. Tillståndet har vissa begränsningar som påverkar vilka mängder farligt avfall som får hanteras. För att inte bryta mot tillståndet har vi fastställt nedanstående regler:

TRYCKIMPREGNERAT VIRKE (t.ex. telefonstolpar och slipers): Max 1 personbilssläp gratis. Vill du lämna mer kostar det 2,25 kr/kg inkl. moms.

ASBESTMATERIAL (t.ex. eternit, tak- och väggplattor, isolering): Max 5 kg/år och hushåll får lämnas gratis i Kattarp. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Gäller endast privatpersoner med giltigt renhållningsabonnemang. Materialet ska alltid vara förpackat i dubbla påsar och märkt med texten "asbest" på alla sidor.  Vill du lämna mer än 5 kg har du möjlighet att göra det på Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva. Du måste föranmäla ditt besök på 0451-26 66 00 och får betala en behandlingsavgift på plats.

ASFALT < 300 PAH: Tas emot på Kattarps ÅVC om man har intyg som utvisar PAH-halten. Intyg utfärdas av ackrediterade labb, t.ex. Eurofins Environment Testing Sweden AB, tel 010-490 81 10. Har du inget intyg ber vi att få hänvisa dig till Hässleholms Kretslopps Center i Vankiva. Du måste föranmäla ditt besök på 0451-26 66 00 och får betala en behandlingsavgift på plats.
PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp cancerogena ämnen som finns i bl.a. stenkolstjära. Före 1970 användes stenkolstjära som bindemedel i asfalt.