Årskurs 5

Mål: Kunna redovisa avfallstrappan i detalj samt hur man når det översta steget – minimering.

Syfte: Syftet med målet för årskurs 5 är att eleverna ska introduceras till självständigt tänkande kring sin egen miljöpåverkan. Genom att uppnå detta ska de kunna utgå från det EU-direktiv som heter avfallshierarkin, i folkmun även kallat ”avfallstrappan”. I årskurs fem ska de därmed kunna redovisa avfallstrappans steg i detalj och därigenom få en djupare kunskap för man behandlar avfallet i Sverige. Vid läsårets slut ska eleverna ha utvecklat en kreativitet kring hur man kan göra för att minska konsumtionen i Sverige vilket i sig bidrar till en minskad avfallsmängd.

Material Årskurs 5

Här nedan hittar ni materialet ni kan använda er av i ert arbete med avfallstrappan. 

I årskurs 5 ska de kunna Avfallstrappans steg i detalj samt hur man gör för att nå det översta steget: minimering.

Avfallstrappan - spel

Avfalltrappan

Samt spelkort till detta:

Avfallstrappan- spelkort

Regler

Klipp ut spelkorten (filen ovan innehåller FYRA uppsättningar spelkort).
Placera rätt steg vid rätt ställe.
Ta sen produktkorten och sätt vid rätt steg.

Tanken med spelet är att eleverna ska fundera kring var man sätter produktkorten. Kortet "Ny TV" kan till exempel sättas på "Minimering" med förklaringen att man kanske inte behöver köpa en ny TV. Gamla mjölkkartonger kan man återvinna, eller så kan de placeras vid "Återbruk" med förklaringen att de går att återanvända till ett pyssel, exempelvis genom att göra det till ett pennställ. Många kort kan bara placeras vid ett särskilt steg, men de flesta av korten går att placera längre upp på trappen om man funderar ett varv till kring hur man kan göra för att minska avfallet.

Vi hoppas att övningen kan locka eleverna till ett kreativt tänkande kring avfallstrappan och hur man gör för att minimera avfallet.

Lektionsinstruktion distansarbete

Parövning - vilket steg

Avfallstrappan- vilket steg
Förklaringar - Avfallstrappan

Avfallstrappan - fyll i själv

Här kan eleverna antingen göra ett steg per grupp och använder då ett A4 eller A3 att rita och fylla i idéer på som sedan sätts ihop till en trappa, eller så kan man använda nedanstående mall: