Återvinningscentralerna

Östra Göinge och Osby kommun har 6 st bemannade återvinningscentraler (ÅVC), 3 i vardera kommun. I Kattarp ligger vår centrala anläggning med ÅVC, omlastning och kontor. På Kattarp, Osby och Knislinge ÅVC har vi passerbommar för att komma in. Läs mer och registrera dig till passersystemet här.

På våra centraler kan du lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet. Som privatperson är besöket gratis, det är redan betalt genom ditt renhållningsabonnemang. Upp till 4 m³ per dag ingår i grundtaxan för alla hushåll. Större mängder avfall från t.ex. en ombyggnad eller liknande som inte ingår i normala mängder hushållsavfall, tas endast emot i Kattarp mot en avgift.
Klicka här för prislista

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Se regler för företag under avsnittet för verksamheter.

 

Att tänka på
  • Läs igenom våra ordningsregler för återvinningscentralerna innan ert besök.
  • Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera avfallet väl, kan det tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.
  • Allt avfall som lämnas ska vara sorterat. På alla centraler finns samma sorteringsfraktioner för att det ska vara enklare att lämna var som helst. Personalen hjälper gärna till så att ditt avfall blir rätt sorterat och kan återvinnas så långt som det är möjligt. Se sorteringsguide.
  • Det är många som lämnar avfall på våra ÅVC, därför är det bra att förbereda sorteringen hemma, då går det snabbare och blir inte några längre köer.
  • Visst material har vi inte tillstånd för eller inte kan ta emot, se den fullständiga listan här.

Vi jobbar för att våra ÅVC ska vara säkra. Håll barn under uppsikt och var uppmärksamma på trafiken inne på återvinningscentralen. Visa hänsyn till övriga trafikanter. Tänk på att det inte är tillåtet att ta med sig saker från återvinningscentralen.

Läs gärna vår ÅVC-broschyr! Hur funkar det - Återvinningscentralen