Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet.

Nedan ser du några exempel på skyldigheter du har som verksamhetsutövare:

• Känna till hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet.
• Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna.
• Försöka minska mängden avfall.
• Sortera och återvinna avfall.
• Lämna hushållsavfallet i kärl som töms av ÖGRAB
• Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas.
• Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet.
• Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.