Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet.

Nedan ser du några exempel på skyldigheter du har som verksamhetsutövare:

• Känna till hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet.
• Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna.
• Försöka minska mängden avfall.
• Sortera och återvinna avfall.
• Lämna hushållsavfallet i kärl som töms av ÖGRAB
• Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas.
• Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet.
• Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.

Varför måste företag betala för att lämna avfall återvinningscentralerna?
Återvinningscentralerna finansieras med de renhållningsavgifter som hushållen betalar. Vi får därför enligt lag inte finansiera mottagning och hantering av verksamhetsavfall med hjälp av  dessa intäkter.  För att som verksamhet få lämna avfall på återvinningscentralerna behöver man därför abonnera på ett företagskort. Ansökan om företagskortet hittar du här.

Skärpta krav på att rapportera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 gäller skärpta krav på verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta innebär att alla verksamheter och företag måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Läs mer om detta här.