Avfallstaxa 2023

Inför 2023 har avfallsindex ökat med 11,2%. Vi håller dock tillbaka indexhöjningen av avfallstaxan för 2023 till 7,5%.

 Detta innebär att priset 2023 tillsammans med tidigare beslutade nivåhöjningar blir:
fyrfacksabonnemang ökar från 3 044 kr till 3 333 kr,
ordinarie deltömning av slamavskiljare ökar från 1 315 kr till 1 446 kr,
ordinarie totaltömning av slamavskiljare ökar från 2 196 kr till 2 404 kr.

Läs mer

Renhållningstaxa 2023 Östra Göinge kommun

Renhållningstaxa 2023 Osby kommun