Vanliga frågor

Undrar du något? Vi har samlat de vanligaste frågorna här. Skulle din fråga inte finnas här så är du välkommen att kontakta Kundtjänst för att få svar.

Renhållning

Jag har sålt mitt hus och skall flytta, hur gör jag då med mitt sopabonnemang?

Enligt renhållningsföreskrifterna är man skyldig att ha ett abonnemang och om du säljer ditt hus behöver vi få uppgift om vem den nya ägaren är. Enklast är om du och köparen tillsammans fyller i vår ägarbytesblankett. Du kan beställa blanketten av Kundtjänst via telefon eller direkt här på hemsidan. Tills dess att vi får in en undertecknad blankett så fakturerar vi dig som säljare av fastigheten.

 

Mitt hus är obebott, under renovering eller till salu, hur gör jag då med abonnemanget?

Äger man en fastighet som inte är bebodd, under renovering eller till salu kan man ansöka hos kommunen om ett uppehåll på fastigheten. När kommunen har tagit beslut i ditt ärende kommer vi på ÖGRAB att få en kopia av det beslutet och då plockar vi hem dina kärl och lägger tömningarna vilande tills dess att fastigheten blir bebodd igen eller att du själv avslutar ditt uppehåll. Frågor om uppehåll besvaras av kommunernas miljökontor.

Läs mer här

 

Jag har fritidshus och permanentboende i samma kommun, kan jag ha samma abonnemang?

Man kan om man har sitt fritidshus i samma kommun som man har sin fasta bostad ansöka om ett undantag hos kommunen. Det innebär att man ansöker om att få ta med sig sitt avfall hem till sin permanentbostad från sitt fritidshus. ÖGRAB får beslut från kommunen om ansökan blir beviljad och då tar vi hem kärlen från fritidsfastigheten och har det abonnemanget vilande tills förhållandena ändras. Frågor om undantag besvaras av kommunernas miljökontor.

 

När ska kärlet vara utställt på tömningsdagen?

Kärl ska vara utställda från kl 06:00 till kl 22:00 på tömningsdagen. Tänk på att vara extra uppmärksam de veckor det är röda dagar.

 

Varför tömmer ni aldrig min röda box?

Den röda miljöboxen hämtas samtidigt som grovavfallet. Vilken dag som gäller för just dig hittar du i din tömningskalender. Man måste boka hämtningen fem arbetsdagar innan hämtningsdagen. Läs mer under rubriken för grovavfall och farligt avfall.

Slam

Min slamavskiljare är inte tömd!

Din slamavskiljare är tömd, men med deltömningsmetoden förs vattenfasen tillbaka till slamavskiljaren.
Även vattenfasen kan innehålla små slampartiklar, vilket gör att efter tömning kan ett tunnare lager slamskikt finnas kvar på ytan.

 

Jag vill inte ha grannens vatten!

Vi påbörjar och avslutar deltömningen vid er brunn vilket innebär att ni alltid får ert eget vatten i retur.

 

Jag har hög nivå i min brunn?

Då fungerar tyvärr inte din bädd (infiltration). En infiltrations livslängd är i snitt ca 15-20 år, men stora variationer förekommer beroende på de lokala förutsättningarna.

 

Behöver jag byta mitt tunga brunnslock, om jag själv lyfter bort det när bilen kommer?

Nej, du kan själv lyfta av locket. Tänk bara på fallriskerna om du lämnar din brunn öppen utan bevakning.

 

Hur sorterar jag?

Vi har fastighetsnära insamling som innebär att vi hämtar ditt avfall vid din fastighet. Vi hämtar även det så kallade producentansvaret, glas-, plast-, papper- och metallförpackningar samt tidningar, vid din fastighet för att du ska slippa åka och lämna det någon annanstans.

Det är viktigt för återvinningen att vi får så rena fraktioner som möjligt. Därför har du som abonnent ett ansvar att hålla dig uppdaterad med hur du skall sortera ditt avfall. Till din hjälp har vi tagit fram sorteringsguider som du kan ladda hem nedan. Där finns det mesta som vi vanligtvis slänger i våra hushåll, men om du är osäker eller undrar över något kan du alltid kontakta oss på Kundtjänst 044-790 59 90 så hjälper vi gärna till.

Hur funkar det? Sorteringsguide A-Ö Villor och fritidshus

Hur funkar det A-Ö Hyreshus

Tänk gärna efter en extra gång innan du slänger något. Kan det återanvändas? Kan jag lämna det till någon loppmarknad, Second Hand eller välgörenhet? Man kan även tjäna en slant genom att sälja sina utsorterade saker, man själv inte längre vill ha, på Blocket, Tradera eller liknande.

Sorteringsguiden

Är du osäker på var du ska lägga tandborsten eller chipspåsen? Använd Sorteringsguiden genom att enkelt söka på ditt avfall!

Varför sorterar jag?

Genom återvinning sparar vi både energi och jordens naturtillgångar.

Man är skyldig att sortera sitt avfall och insamling sker i kommunens regi. I Osby och Östra Göinge kommuner finns det ett gemensamt bolag som ägs tillsammans av kommunerna; ÖGRAB. Kommunerna tar i samarbete med ÖGRAB fram Renhållningsordning som består av Avfallsplan och Föreskrifter. Nedan kan du läsa om vad som gäller enligt Miljöbalk och Avfallsförordningen samt ladda ned Avfallsplan och Föreskrifter som rör just dig i din kommun.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) finns i svensk författningssamling och är den första svenska samlingen med miljölagar. Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Miljöbalken vill visa att du har ett ansvar för hur du tar hand om naturen. I den finns bestämmelser för hur du ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) finns i svensk författningssamling och handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall, och hitta de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Avfallsplan 2020

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplan och föreskrifter hittar du här.