Materialrum

Vi har här samlat det material vi använder oss av vid våra lektioner, för att ni som pedagoger ska ha fri tillgång och arbeta vidare med frågan på egen hand.

Här kan ni även se mål och syfte för årskurserna.