Årskurs 3

Mål: Kunna redogöra för en varas livscykel, samt hur det fungerar på en avfallsanläggning.

Syfte: Syftet med målet för årskurs tre är att fungera som en fortsättning och fördjupning av ämnet avfallshantering. Eleverna i årskurs tre ska efter läsårets slut ha en bred förståelse för en varas livscykel, samt avfallets väg från källsortering till återvinning. De kommer genom ett studiebesök på Kattarps avfallsanläggning kunna orientera sig på avfallsanläggningen och återvinningscentralen.

Material Årskurs 3

I årskurs 3 pratar vi om avfallets väg från sortering till återvinning.

Följande övning kan användas för att få eleverna att tänka igenom vilka produkter man kan få av ett avfall efter man har återvunnit det.

Här ska de dra ett streck mellan en produkt till det den kan bli efter det återvunnits, eller i vissa fall utvunnits.

Här kan du ladda övningen.

Här finns frågor och svar som barnen får svara på under studiebesöket på Kattarps avfallsanläggning.

Tipprunda

Tipprunda Facit

Facit

Bananskal - Fordonsgas
Joggyflaska - Fleecetröja
Törstis-förpackning - Flingpaket
Penna - Fjärrvärme
Konservburk - Värmeljus (viktigt här att förklara att det är höljet runt, inte själva stearinet som är den nya produkten)