Årskurs 3

Mål: Kunna redogöra för en varas livscykel, samt hur det fungerar på en avfallsanläggning.

Syfte: Syftet med målet för årskurs tre är att fungera som en fortsättning och fördjupning av ämnet avfallshantering. Eleverna i årskurs tre ska efter läsårets slut ha en bred förståelse för en varas livscykel, samt avfallets väg från källsortering till slutdestination. Till vårterminen kommer det även att förläggas ett studiebesök på Kattarps avfallsanläggning och därigenom ska eleverna kunna orientera sig runt omlastning och återvinningscentral. De ska slutligen ha en djupare förståelse kring varje materials användningsområde.

Material Årskurs 3

Här nedan hittar ni materialet vi har använt oss av till våra lektioner för årskurs 3.

I årskurs 3 pratar vi om avfallets väg från sortering till återvinning. Vi använder oss av följande övning för att eleverna ska få möjlighet att tänka igenom vilka produkter man kan få av ett avfall efter man har återvunnit det.

Här ska de dra ett streck mellan en produkt till det den kan bli efter det återvunnits, eller i vissa fall utvunnits.

Här kan du ladda hem övning åk3

Facit

Bananskal - Fordonsgas
Joggyflaska - Fleecetröja
Törstis-förpackning - Flingpaket
Penna - Fjärrvärme
Konservburk - Värmeljus (viktigt här att förklara att det är höljet runt, inte själva stearinet som är den nya produkten)