Avfallstrappan

Avfallstrappan– eller avfallshierarkin – är en ordning för hur avfall ska hanteras. Det är EU som har beslutat om avfallshierarkin, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Vi lever på en planet med begränsade resurser. Om hela jordens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle vi behöva ca 3-4 jordklot. Därför är det viktigt att vi som privatpersoner försöker minska vår avfallsmängd. Man bidrar till en bättre miljö och en hållbarare utveckling, men man sparar också pengar.

Minimering (första steget) av avfall är det viktigaste och bästa vi kan göra. Detta innebär att vi förebygger uppkomsten av avfall, vilket är en följd av minskad konsumtion. Genom att köpa mindre och mer hållbart, laga det som går sönder istället för att köpa nytt och tänka till en extra gång- behöver jag verkligen det här? - Så kommer vi att minska på avfallet betydligt. Avfallsmängden som vi på ÖGRAB samlar in har stadigt ökat genom åren; vi fick till exempel in två ton mer under 2017 jämfört med föregående år. Det här är en trend som är viktig att bryta.

Återbruk (andra steget) är en viktig fraktion. Vi har återbrukscontainrar på våra ÅVCer i Kattarp och Knislinge där vi samlar in återvunnet material - hela produkter som man inte längre behöver eller vill ha kvar. I stället för att slänga fullt fungerande saker kan man skänka eller sälja det till någon annan. Våra återbrukscontainrar går varannan vecka till Ambo återvinning i Osby och varannan till Allt möjligt verkstaden i Broby där produkterna sedan säljs vidare. Du kan läsa mer om detta samarbetet här. 

Materialåtervinning (tredje steget) är här allt vårt sorterade avfall hamnar för att bli till nya produkter. Att återvinna avfallet har många fördelar; vi sparar på jordens resurser, minskar mängden energi som krävs till produktionen av varor och skyddar naturen genom att inte lägga avfall på deponi.

Energiutvinning (fjärde steget) använder vi som metod till allt vi inte har möjlighet att återvinna. Det innebär att vi förbränner avfallet i fjärrvärmeverk där vi kan skapar energi av det istället. Det är ett bra sätt att utnyttja avfallet istället för att skapa stora soptippar. Ett avfall kan dock bara förbrännas en gång innan det är förbrukat, så det är bra om vi istället kan återvinna avfallet i så stor utsträckning som möjligt.

 

Deponering (femte steget) är det sämsta vi kan göra med vårt avfall. Det betyder att vi helt enkelt förvarar avfallet till framtiden. Avfallet som förvaras läggs i kontrollerade och förslutna deponier för att inte förorena naturen, men det är såklart bättre om avfallet kan komma till nytta i form av material eller energi i stället.