Krukans Återbruk

Har du krukor som är för fina för att slängas?
Eller behöver du en?

På alla Återvinningscentraler kan du lämna eller ta krukor (gäller endast krukor).