Uppehåll i renhållningen

Vill du ha uppehåll på ditt renhållningsabonnemang?

Enligt 37 §  i renhållningsföreskrifterna kan uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.

Du ansöker om uppehåll till miljöenheten i kommunen där fastigheten är belägen.

Osby kommun

Östra Göinge kommun

Vanliga frågor


Jag har två fastigheter, måste jag ha renhållningsabonnemang på båda?

Nej, då kan man ansöka om delat abonnemang enligt § 36 C, vilket ger en dispens att frakta ditt avfall från din fritidsfastighet till din permanentbostad förutsatt att båda ligger i samma kommun.


Måste jag ha renhållningsabonnemang om min fastighet är obeboelig?

Då kan man ansöka om ett undantag i renhållningen enligt §29, kontakta din kommun för mer information.


Går det att ansöka om uppehåll i sophämtning för en period, till exempel vid en utlandsvistelse?

För att få ett uppehåll beviljat får man inte nyttja fastigheten under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och ett beslut medges för en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Man ska även ha i åtanke att kommunen debiterar en handläggningsavgift samt att man årligen blir debiterad grundavgift av ÖGRAB.


Jag har ett fritidshus i kommunen och brukar ta med mig soporna hem till stan, är det okej?

Nej, det är inte tillåtet att frakta avfall över kommungränserna. Man får inte heller frakta avfall inom kommungränserna utan ett tillstånd från miljö-enheten på kommunen.


Vad har man för kostnader när man har uppehåll?

Har man ett beviljat uppehåll blir man debiterad grundavgift årligen enligt gällande taxa.


Hur lång ansökningstid är det?

Kommunen har en handläggningstid på ungefär 6 veckor.