Företag

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. ÖGRAB erbjuder insamlingstjänster även för ditt företags verksamhetsavfall.
Kattarps avfallsanläggning är vår centrala anläggning som består av en omlastningsstation för insamlingsbilarnas hushållsavfall, avfall från ÅVC och avfall från de större verksamheterna och industrierna.

Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet.

Nedan ser du några exempel på skyldigheter du har som verksamhetsutövare:

• Känna till hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet.
• Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna.
• Försöka minska mängden avfall.
• Sortera och återvinna avfall.
• Lämna hushållsavfallet i kärl som töms av ÖGRAB
• Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas.
• Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet.
• Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.

Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Då behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller du är handlare eller mäklare av avfall. Läs mer

Kontakt Vågen: Tel: 044-790 59 80 eller mail vagen@ograb.se