Företag

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. ÖGRAB erbjuder insamlingstjänster även för ditt företags verksamhetsavfall.
Kattarps avfallsanläggning är vår centrala anläggning som består av en omlastningsstation för insamlingsbilarnas hushållsavfall, avfall från ÅVC och avfall från de större verksamheterna och industrierna.

Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i din verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. Läs mer.

Jämförligt avfall

Har ni personalutrymmen som matsal, omklädningsrum och liknande innebär det att ni har avfall från städning och från matsal som räknas som jämförligt avfall. Det innebär att detta är ett hushållsavfall, och lyder under kommunens renhållningsansvar. Ni måste därför teckna ett abonnemang hos oss på ÖGRAB. Det gäller främst matavfall och brännbart. Läs mer.

Återvinningscentraler (ÅVC)

Som företagare i kommunerna är du välkommen till ÖGRAB:s återvinningscentraler (ÅVC). För att få lämna avfall, är du skyldig att köpa ett företagskort. Eftersom det är hushållen som finansierar dessa ÅVC genom taxan, skall/får hushållen inte belastas med företagens avfallskostnader. Avgiften för företagskortet beräknas utifrån mängden avfall som ditt företag förväntas lämna under året. Företagskortet gäller inte för farligt avfall som betalas separat. Efter betalning får ditt företag ett företagskort som skall placeras väl synligt i varje fordon, vid besök på någon av våra återvinningscentraler. Läs mer.

Allmänna villkor

  • Allt avfall som kommer in på anläggningen vägs in, kontrolleras och dokumenteras. Det är avlämnarens skyldighet att veta vad avfallet består av. Leverans av avfall ska ske under ordinarie öppettider om inte annat avtalats.
  • I samband med leveransen betalar kunden en avgift enligt ÖGRAB:s gällande mottagningsprislista, om inte annat har avtalats. Betalningen sker per faktura och kreditkontroll sker kontinuerligt.
  • Vägning av fordonet ska alltid ske vid både in- och utkörning. Har du några frågor om vägningen, kontakta vågpersonalen.
  • Lämnar du avfall regelbundet kan du kostnadsfritt ansöka om ett vågkort och själv registrera dina vägningar. Läs mer.
  • För mindre företag som lämnar på ÅVC, gäller andra regler. Läs mer.
Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Då behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller du är handlare eller mäklare av avfall. Läs mer

Har ni frågor så kontakta oss: Tel 044-790 59 80 eller maila info@ograb.se