Sänkt renhållningstaxa 2018!

20171107

Vid införandet av 4-fackssystemet 2016, var ett av våra mål att minska det brännbara avfallet, vilket också påverkar taxan positivt.

Vi kan nu se att volymerna minskat med drygt 20% för villor och fritidshus, plus att våra kostnader för administration har sjunkit tack vare att antalet taxor har minskat från 15 olika varianter ner till 1 för villor och 1 för fritidshus. Vi kommer därför att sänka taxan 2018 med 344 kr för villor, och 156 kr för fritidshusen.

För en renare miljö!

Vi har kunskap och tekniska möjligheter att skapa ett hållbart samhälle, men vi behöver din tid och ditt engagemang.
Här på vår hemsida har vi samlat information om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att öka återanvändning och återvinning i Osby och Östra Göinge kommun. Välkommen in!