SMS-avisering

Eftersom vi hämtar sammanlagt 12 olika fraktioner hemma hos dig, kan det vara klurigt att minnas vad som hämtas när. För att få hjälp att hålla koll på tömningsdagarna kan du ansluta dig till vår sms-avisering. Dagen innan ett kärl ska tömmas får du ett sms till det mobilnummer du anmält till oss.

När denna tjänst är fullt utbyggd kommer vi även att skicka annan information som har med din renhållning att göra, via sms. Det kan till exempel röra sig om vägarbeten eller en trasig sopbil som påverkar våra hämtningar.

OBS!
Tekniska störningar kan påverka tjänsten och i sällsynta fall förhindra utskick av SMS. En sådan störning föranleder inte någon förändring gällande ditt ansvar att ställa ut kärlen på tömningsdagen.

Beställning

Jag önskar beställa tjänsten "SMS-avisering" till nedanstående mobilnummer:
(OBS! Formuläret fungerar bäst med webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Safari. Formuläret stödjer ej längre Internet Explorer)

    *Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet. Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.