Avfallskärlen

 • Avfallskärlen ägs av ÖGRAB och lånas ut till dig som är abonnent
  Du ansvarar själv för säker förvaring, rengöring och skötsel av kärl.
 • Kärl får inte vara överfulla eller för tunga
 • Påhängsboxarna ska hängas ut på respektive kärl när de är fulla och behöver tömmas
 • Kärlens placering på tömningsdagen:
  - Max 10 meters gångväg från bilens uppställningsplats.
  - Kärlen skall vara vända med handtagen utåt mot hämtningspersonalen.
  - Gångvägen till kärlen skall ha hårdgjord yta och vara fri från hinder så kärlen lätt kan rullas.
  - Vintertid ska gångvägen snöröjas och halkbekämpas.
  - Körvägen fram till tomten skall vara framkomlig för sopbilen, se mått nedan.
 • Om kärlen inte töms
  Ibland blir tömningen försenad. Sopbilen kan gå sönder, chaufförer kan bli sjuka osv. Låt kärlen stå kvar på uppställnings-platsen tills de tömts. Kontakta kundtjänst om det dröjer mer än en dag. OBS: När veckorna innehåller helgdagar kan tömning ske +/- 2 dagar!
  Felsorterade sopor töms ej. Du får ett meddelande på kärlet så du kan rätta till felet. Vintertid kan avfallet frysa fast i kärlen, se därför till att lösgöra avfallet på tömningsdagen.