Asbest/Eternit

På Kattarps återvinningscentral kan upp till 5 kg avfall innehållande asbest lämnas. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Större mängder än 5 kg hänvisas till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva, Hässleholm, som tar emot asbest/eternit mot avgift.

Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med texten "asbest" på alla sidor.
När du kommer till återvinningscentralen i Vankiva kontaktar du personal på plats som visar dig containern där du ska lämna asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.

Kontakt
Privatpersoner: 0451-26 82 00 (Kundtjänst)
Företag, lastbil: 0451-26 66 00 (Vågkontoret)

Skriv gärna ut följande information i samband med ditt besök:

Information asbest / eternit