Styrelse & VD

En styrelse bestående av politiker från respektive ägarkommun sätter ramarna för verksamheten. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna för varje mandatperiod. En VD leder det dagliga arbetet och utvecklar verksamheten.

Styrelse

Östra Göinge Kommun:

  • Patric Åberg, ordförande, patric.aberg@ostragoinge.se
  • Göte Färm, ledamot
  • Daniel Jönsson Lyckestam, suppleant
  • Roland Nilsson, suppleant

Osby Kommun:

  • Lotte Melin, vice  ordförande, lotte.melin@osby.se
  • Daniel Landin, ledamot
  • Nils-Åke Caesar , suppleant
  • Tommy Augustsson, suppleant

VD

Per Erlandsson
Telefon...... 044-790 59 81, 070 981 00 19 (direkt)
E-mail........ per.erlandsson@ograb.se