Ledning

En styrelse bestående av politiker från respektive ägarkommun sätter ramarna för verksamheten. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna för varje mandatperiod. En VD leder det dagliga arbetet och utvecklar verksamheten.

Styrelse:

Östra Göinge Kommun:

  • Patric Åberg (m), ordförande, patric.aberg@ostragoinge.se
  • Anders Bengtsson (s), ledamot
  • Marie-Louise Fredin (kd), suppleant
  • Curt Antonsson (s), suppleant

Osby Kommun:

  • Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande, marika.hansen@osby.se
  • Niklas Larsson (c), ledamot
  • Tommy Augustsson (s), suppleant
  • Carl-Magnus Nilsson (m), suppleant

VD

Per Erlandsson
Telefon...... 044-790 59 81, 070 981 00 19 (direkt)
E-mail........ per.erlandsson@ograb.se