Material Årskurs 1

Mål: Kunna redogöra för hur man sorterar.

Syfte: Målet för årskurs 1 syftar till att man efter läsårets slut ska ha introducerat ämnet källsortering och avfallshantering för eleverna. De ska kunna härleda rätt avfall till rätt material och därigenom utforska avfallsämnet genom ett självständigt tänkande. Syftet är även att eleverna ska kunna se en nytta och en verkan med källsortering och därigenom uppmuntra till en ökad medvetenhet och vilja att sortera.

MATERIAL ÅRSKURS 1

 Här nedan hittar ni materialet vi har använt oss av till våra lektioner för årskurs 1. 

I årskurs 1 och 2 har vi använt ett memory. Det hittar ni här (krävs dubbelsidig utskrift):

Memory

och i mån av tid följt upp detta av sortering av de avfall som finns på korten.

Fraktionsetiketter