Årskurs 1

Mål: Kunna redogöra för hur man sorterar.

Syfte: Målet för årskurs 1 syftar till att man efter läsårets slut ska ha introducerat ämnet källsortering och avfallshantering för eleverna. De ska kunna härleda rätt avfall till rätt material och därigenom utforska avfallsämnet genom ett självständigt tänkande. Syftet är även att eleverna ska kunna se en nytta och en verkan med källsortering och därigenom uppmuntra till en ökad medvetenhet och vilja att sortera.

MATERIAL ÅRSKURS 1

Här nedan hittar ni materialet vi har använt oss av till våra lektioner för årskurs 1.

Lektionsinstruktion distansarbete

 

Memory

Ladda ner och skriv ut med dubbelsidig utskrift

Memory

Bingobrickor

Eleverna får en eller flera brickor var och ska fylla sin bricka med fyra avfallskort. Bingobrickorna hittar ni här:

Bingobrickor

Avfallskorten lägger man upp och ner. Eleverna får i tur och ordning vända på ett kort och se om det är ett avfall som tillhör ens bingobricka. Är det inte det så vänder man på kortet och låter det ligga där man tog det.

Det är fyra avfallskort per fraktion (avfallsmaterial och djur).

Pysselblad för årskurs 1

Fristående pysselblad att ladda ner och användas.

Pysselblad 1

Pysselblad 2

Pysselblad 3