Om oss

ÖGRAB är ett kommunalt aktiebolag som ägs till lika delar av Osby och Östra Göinge kommun. ÖGRAB upprätthåller den kommunala renhållningsskyldigheten som regleras i Miljöbalkens 15 kapitel 18 §. Rent praktiskt innebär det att ÖGRAB samlar in avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter inom Osby och Östra Göinge kommuner. Efter omlastning och sortering skickas avfallet sedan vidare för behandling hos ÖGRABs samarbetspartners. Totalt ger ÖGRAB service åt cirka 25 000 invånare eller cirka 13 000 hushåll samt företag och näringsidkare.