Nyheter

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ÅKER TILL ÅVC

1.  Kom i god tid så du hinner slänga ditt avfall i lugn och ro innan vi stänger.

2. Sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen eller släpvagnen så går det snabbare på ÅVC.

3. Kom ihåg på Kattarps ÅVC finns möjlighet att lämna användbara saker i vår ÅTEBRUKS container istället för att slänga det.

Osby och Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering

Vi vill tacka alla kommuninvånare som bidragit till detta, bra jobbat!

Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringarna. 

– Kommunerna har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Kommunborna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 78 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 157 kg per person 2021.

– Vi är stolta över att ha blivit årets avfallskommun. ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl vilket bidrar till den bra sorteringen. Även flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med våra kommunikationsinsatser bidrar till det positiva resultatet och höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

Priset delas ut för tionde året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Falun och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2021.

Läs mer på Avfalls Sveriges hemsida

Osby och Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering (avfallsverige.se)

MAT: Mer än en måltid

Tips på en  lärorika och spännande utställning!

På matsedeln för årets stora utställning finns teman som bruk och återbruk, äta, odla, transportera och förvara. ”Mat. Mer än en måltid.” handlar om allas vår relation till mat och hur vi kan blicka in i en mer hållbar framtid, inte minst genom att lära av historien.

Välkommen, det är serverat!

MAT: Mer än en måltid – Regionmuseet Skåne

Temadag Invasiva växter

Det blev en lyckad och trevlig dag när vi hade en informationsdag om invasiva växter. Vi fanns på Kattarps ÅVC, lördagen den 2 april mellan kl 10.00-14.00

Besökarna tyckte det var intressant att få lära sig mer om de olika arterna och få reda på hur man ska göra för att bli av med dom.

Representanter för Länsstyrelsen Skåne, Osby och Östra Göinge kommun, Göinge Naturtrim samt ÖGRAB fanns på plats för att informera och svara på frågor . Vi bjöd även på fika.

Tack alla som kom och besökte oss.


Carl-Magnus
– Vissa invasiva växter är väldigt vackra. Funderar på när en växt blir invasiv?
– Svar från Cajza (Länsstyrelsen Skåne)
1) främmande  2) införd av människan  3) gräns år 1800


Lars och Britt
– Jättebra med information om invasiva växter. Är mycket intresserade av växter och djur. Bra att veta mer om vilka växter som man ska vara mer försiktig med.

Sommartider ÅVC – Öppet varje lördag

Våra öppettider på återvinningscentralerna går som vanligt över i sommartid från och med 1 april – vi har då öppet varje lördag fram till den sista september.

OSBY ÅVC
Tisdag 8:00-12:00, 12:45-16:00
Torsdag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

LÖNSBODA ÅVC
Måndag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

KATTARP ÅVC
Vardagar: 07:00-16:00
Tisdagar även: 16:00-18:00
Alla lördagar: 08:00-14:00

KNISLINGE ÅVC
Tisdag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Torsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

SIBBHULT ÅVC
Måndag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

KILLEBERG ÅVC
Alla lördagar: 08:30-12:30

ENDAST Genomskinliga säckar på ÅVC

Bara genomskinliga sopsäckar ska användas till avfall som lämnas på våra återvinningscentraler. Det är för att minska mängden felsorterat avfall då personalen kan se vad som finns i säckarna och rätta till det som är fel sorterat och för en bättre arbetsmiljö.

Det mesta är rätt sorterat men vi hittar ofta el avfall, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma.


MINSKAD FELSORTERING
Felsorterat avfall minskar när personalen kan se vad som döljer sig i säckarna.


SÄKRARE ARBETSMILJÖ
Personalen undviker stick- och skärsår om de slipper stoppa ned händerna i säckar.


BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar som sprider damm och föroreningar.

Kommer ni med färgade säckar måste ni tömma och sortera innehållet på våra ÅVC.

TOMHYLSOR

Ska sorteras i separata kärl på ÅVC,
INTE läggas i bland skrot!
 
Kontakta personal innan avlämning, (max 10kg).

Alla Hjärtans Dag

Ge en gåva som är snäll mot miljön!

På alla hjärtans dag är det många som vill uppmärksamma sina nära och kära. Men du behöver inte köpa nya saker bara för att visa kärlek.

Här kommer några förslag på andra typer av gåvor som är snällare mot vår miljö
Att umgås med nära och kära är miljövänligt, laga en middag tillsammans.
Ta ett skott av din favoritkrukväxt eller ge bort en bra bok du har hemma.
Fina kläder från en second-hand butik.
Tid att umgås. Spela spel eller baka ihop.
Ett egentillverkat kort eller en annorlunda kopp från second hand.

Vi önskar er alla en fin miljövänlig alla hjärtans dag!