Nyheter

Rättelse av tidningsartikel ”Slutsorterat med brännbart”

Hälften av avfallet som kommer till ÖGRABs ÅVC är INTE felsorterat! Vi har en väldigt bra sortering av avfallet i våra kommuner. Avfallsfraktionen Restavfall (tidigare kallat Brännbart) som hämtas hos hushållen utgör mindre än en tredjedel av det avfall som samlas in. I den fraktionen finns en potential att sortera ut ytterligare 50% till andra fraktioner för bättre återvinning. Så det allra mesta sorteras på ett bra sätt.

Kommuninnevånarna i Osby och Östra Göinge är mycket bra på att sortera sitt avfall, men det kan alltid bli ytterligare lite bättre.

Nytt skyltsystem på våra ÅVC:er

Vi byter namn på
BRÄNNBART- RESTAVFALL
RENA MASSOR -PORSLIN & KERAMIK
SKROT-METALL

De flesta andra kommuner har man tidigare gått över till benämningen Restavfall. Det nya skylt- och märkningssystemet, som kommer att vara gemensamt för Norden, är nytt och där är branschen i ett uppstartsläge. På ÖGRAB kommer vi att börja med det nya skylt-och märkningssystemet under våren 2023 på Kattarps ÅVC.

BRÄNNBART- RESTAVFALL
Kommer felsorteringen att minska med hjälp av nya märkningen?
Ja, vi tror att det kommer bli tydligare med vad som ska slängas i restavfall, RESTEN de som ej kan sorteras ut, så vår förhoppning är att bl.a. förpackningar kommer att sorteras bättre så vi kan minska felsorteringen på restavfall vilket gynnar både vår miljö och vår ekonomi.

RENA MASSOR -PORSLIN & KERAMIK och STEN & GRUS
Det nya namnen är tydligare så det kommer att förenkla sorteringen för våra kunder. Exempel  är trasigt porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, sten, grus, kakel, aska, sanitet. Detta är material som kan återanvändas som fyllnadsmassa vid exempelvis väganläggning.

DEPONI
Deponi betyder förvaring och det är väldigt lite som deponeras numera 0,3 % exempel på detta är isolering som i nuläget inte kan återvinnas. Fraktionen deponi finns inte på våra ÅVC:er , men benämningen har funnits kvar på en fraktion ”deponihinken” som kan hämtas hemma i samband med grovavfall. Det nya namnet på deponihinken är Porslin & Keramik.

Nytt skyltsystem

Vi kommer att byta till nytt gemensamt skyltsystem för Norden. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt.

Vi kommer att börja med att förnya skyltarna på Kattarps ÅVC.

Nya namn på vissa fraktioner
Vissa av fraktionerna kommer att få nya namn, så att i framtiden heter
fraktionerna likadant över hela landet.

 

 

Lönsboda Trädgårdsavfall

Kontakta personal innan du slänger trädgårdsavfall i Lönsboda.

Vi behöver säkerställa kvalitén på trädgårdsavfallet eftersom vi  har haft återkommande problem med att annat avfalls slängs bland trädgårdsavfall.

kanske att man nämner att vi vill säkerställa kvalitén på trädgårdsavfallet och eliminera felsortering/dumpning. Att vi har problem med just detta?

Tack för din hjälp

Snö och Is!

Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att kärlen går att tömma!

❄️  Vänligen skotta och halkbekämpa fram till avfallskärlen
❄️  Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.
❄️  Se till så att inget avfall är fastfruset i kärlet.

Matavfallet fryser fast
Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast. För att förhindra det har vi därför några tips:
– Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.
– Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.
– Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.
– När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Har du även slamtömning?
❄️ Vänligen skotta och halkbekämpa fram till slambrunnen.
❄️ Skotta även fram locket på brunnen.

Stort TACK för din hjälp!

Tidningen Källsortera

Nu är Källsorteras decemberupplaga, 2022, delats ut.
Vi önskar er en trevlig och givande läsning! Har ni inte mottagit ett exemplar går det bra att läsa den här, eller få en hemskickad genom att ringa kundtjänst.
Har du tips inför nästa tidningen,  så hör gärna av dig till eva.torneus@ograb.se

Avfallstaxa 2023

Inför varje nytt år görs en indexjustering av avfallstaxan utifrån hur det nationella avfallsindexet förändrats under den senaste 12 månaders perioden .

Liksom samhället i stort ser vi ökade kostnader för energi, drivmedel, material, transporter mm. Kostnadsutvecklingen följs och rapporteras genom statistik från SCB. Inför 2023 har avfallsindex (oktober 2021 – oktober 2022) ökat med 11,2%.

Genom att vi tidvis under 2022 haft bra priser på utsorterade avfallsfraktioner av god kvalitet som t ex metallskrot och returpapper har vi möjlighet att hålla tillbaka indexhöjningen för 2023.
Indexhöjningen av avfallstaxan för 2023 har beslutats till 7,5%.

Har du problem med fastfruset MATAVFALL?

Nu är det kalla nätter igen och frosten letar sig i vissa fall in i våra soptunnor. Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast i kärlet när detta händer. För att förhindra det har vi därför några tips:

❄️ Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.

❄️ Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.

❄️ Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.

❄️ När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet kan tömmas. Vi tackar för ert samarbete med detta!

GLÖM INTE HALKBEKÄMPA!

Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

Vänligen skotta och halkbekämpa fram till avfallskärlen
Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Har du även slamtömning?
Vänligen skotta och halkbekämpa fram till slambrunnen.
Skotta även fram locket på brunnen.

Stort TACK för din hjälp!