Nyheter

NY LAG
Slarvigt slängd fimp eller tuggummit m.m. ger böter!

Från 1 januari 2022 blir det straffbart med böter på 800 kronor att skräpa ner, att slänga småskräp på fel plats som cigarettfimp, kolapapper, tuggummi eller prilla.

Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten.

Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet som slängs på marken.
Resultaten från en nationell skräpmätning som genomfördes första gången 2020 visar att

Fimparna står för 62 % av skräpet
Snus kommer på andra plats med 14%.
Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng.

Skräp föder skräp

Människor uppfattar det som mer okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Om andra skräpar ner där kan väl jag också göra det? Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

Så gör en insats för MILJÖN och släng skräpet på rätt ställe.

Läs mer: Klart med ny lag om böter för nedskräpning – Regeringen.se

Torsdag 6 januari (trettondedag jul) har vi stängt på kontoret, Kattarp och alla ÅVC:er.
Sopbilarna kör som vanligt.

Vi önskar våra kunder en
Trevlig Helg!

Fredag 31 december och Lördag 1 januari har vi stängt på kontoret, Kattarp och alla ÅVC:er.

Vi önskar våra kunder en riktigt
Gott Nytt År!

ÄNDRADE TÖMNINGSDAGAR V 51-52

Under jul och nyårshelgen tömmer vi kärlen 1 dag tidigare – vänligen ställ ut kärlet 1 dag före tömningsdag och låt kärlet stå framme tills dess att det har blivit tömt.
Vi på ÖGRAB önskar er alla fina kommande helger!

För att få kärlen tömda utan att riskera våra chaufförers hälsa vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

  • Halkbekämpa fram till avfallskärlen
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Stort TACK för din hjälp!

Har du problem med fastfruset MATAVFALL?

Nu är det kalla nätter igen och frosten letar sig i vissa fall in i våra soptunnor. Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast i kärlet när detta händer. För att förhindra det har vi därför några tips:

  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.
  • Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.
  • Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.
  • När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet kan tömmas. Vi tackar för ert samarbete med detta!

FÖRSENINGAR I SOPHÄMTNINGEN !

Kraftigt snöfall i kombination med hårda vindar gör att det är svårt för sopbilarna att ta sig fram. För att inte riskera våra chaufförers säkerhet har flera rutter planerats om och senarelagts.

Det är fastighetsägarnas ansvar att skotta fram till kärlet och ta bort snö från locket för att vi ska kunna komma åt att tömma kärlen.

Sopbilen kommer, men tömningen kommer att bli försenad för många så låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Stort TACK för din hjälp!