Nyheter

Avfallstaxa 2023

Inför varje nytt år görs en indexjustering av avfallstaxan utifrån hur det nationella avfallsindexet förändrats under den senaste 12 månaders perioden .

Liksom samhället i stort ser vi ökade kostnader för energi, drivmedel, material, transporter mm. Kostnadsutvecklingen följs och rapporteras genom statistik från SCB. Inför 2023 har avfallsindex (oktober 2021 – oktober 2022) ökat med 11,2%.

Genom att vi tidvis under 2022 haft bra priser på utsorterade avfallsfraktioner av god kvalitet som t ex metallskrot och returpapper har vi möjlighet att hålla tillbaka indexhöjningen för 2023.
Indexhöjningen av avfallstaxan för 2023 har beslutats till 7,5%.

Har du problem med fastfruset MATAVFALL?

Nu är det kalla nätter igen och frosten letar sig i vissa fall in i våra soptunnor. Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast i kärlet när detta händer. För att förhindra det har vi därför några tips:

❄️ Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.

❄️ Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.

❄️ Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.

❄️ När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet kan tömmas. Vi tackar för ert samarbete med detta!

GLÖM INTE HALKBEKÄMPA!

Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

Vänligen skotta och halkbekämpa fram till avfallskärlen
Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Har du även slamtömning?
Vänligen skotta och halkbekämpa fram till slambrunnen.
Skotta även fram locket på brunnen.

Stort TACK för din hjälp!

Tomhylsor

Ska sorteras i separata kärl på ÅVC, INTE läggas i bland skrot/metall!
Kontakta personal innan avlämning, (max 10kg).

 

 

 

SLAMTÖMNING

Du som fastighetsägare har ansvar för att ingen kan ramla ner i din brunn! Det innebär att ha godkända lock och inte lämna brunnen öppen.

VILKA LOCK ÄR GODKÄNDA? Det ska vara ett barnsäkert lock. Locket ska ha någon form av säkerhetsanordning eller låsfunktion. Locken får väga max 15 kg om det behöver lyftas eller 40 kg om det enkelt kan dras av och på från brunnen/tanken.

Läs mer

Vitvaror som vi får in på ÅVC kan komma att Återbrukas!

I ett samarbete mellan BVV, Stena Recyling och El-kretsen vill vi öka återbruket av vitvaror i vårt samhälle. BVV kommer att hämta utvalda vitvaror från våra återvinningscentraler. De granskas och i vissa fall repareras för att på ett säkert sätt kunna fortsätta att användas.

De produkter som är för skadade kommer att materialåtervinnas.

Tillsammans ger vi vitvaror ett nytt liv!

FINNS ÅRETS BÄSTA RESTERKOCKAR PÅ ER SKOLA?

Rädda matresterna och tävla med ditt bästa recept!

Resterkocken är en matlagningstävling för barn och ungdomar i årskurs F-9. Tävlingen syftar till att öka kunskapen kring hur vi kan minska matsvinnet genom att släppa loss kreativiteten köket.
Tävlingsperiod 1 okt- 1 dec 2022.

Alla barn som bor i Osby eller Östra Göinge kommun är välkomna att delta i tävlingen, in i köket och rädda resterna i kylen hemma också!

Läs mer 

Eller kontakta
Projektledare Ann Thorén på Sysav
040-635 18 00 eller ann.thoren@sysav.se

ÖGRAB Eva Torneus
044-790 59 88 eller eva.torneus@ograb.se

 

INGET SKRÄP PÅ MARKEN

Du kan låna skyfflar och borstar på våra ÅVC för att rengöra släp m.m. men tänk på att inte lämna det på marken utan skyffla upp ditt skräp och släng i anvisad container.

Vi hjälps åt för att ha en ren miljö på och omkring våra Återvinningscentraler så det är rent och snyggt till nästa besökare och inget skräp hamnar i naturen!

Tack för ditt besök på vår ÅVC

Vinteröppetider på ÅVC 1 oktober-1 april

Nu har det växlat om till vintertid på våra återvinningscentraler, vilket betyder att Sibbhult, Knislinge, Osby och Lönsboda enbart har öppet en lördag var i månaden.

Följande öppettider gäller lördagar mellan 1:a oktober och 1:a april.

Knislinge: Första lördagen i månaden
Sibbhult: Andra lördagen i månaden
Osby: Tredje lördagen i månaden
Lönsboda: Sista lördagen i månaden

Tidningen Källsortera

Har kommit till din brevlåda i sommar.
Vi hoppas ni fick en trevlig och givande läsning! Har ni inte mottagit ett exemplar går det bra att läsa den här.

Har du tips inför nästa tidningen, som kommer till jul, så hör gärna av dig till eva.torneus@ograb.se