Filmer

Film Nedskräpning förskoleklass

 

Film Återvinning - Varför vi källsorterar årskurs 2

Film Avfallstrappan och miljöpåverkan årskurs 5

Film Källsortering årskurs 1

 

Film Återbruk (En t-shirt livscykel) årskurs 4

Film Värdering årskurs 6