Vad får lämnas?

Hushåll

Kostnadsfritt - om inget annat anges

Sorterat avfall Alla ÅVC. Max 4 m³ Lämnas till Kattarp
FÖRPACKNINGAR, glas, metall, plast och papper
TIDNINGAR, tidningar och kontorspapper
METALLSKROT
VITVAROR
ELAVFALL, allt med elsladd eller batteri.
KLÄDER OCH TEXTIL, kläder, skor, väskor, assosiarer och övrig textil (går till hjälporganisation)
TRÄAVFALL, ej impregnerat
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ Tas ej emot Max 1 bilsläp gratis. Större mängder avgift.
ISOLERING Max 0,5 m³ Större mängder -Endast Kattarp
TRÄDGÅRDSAVFALL, från normal skötsel av villatomt. Barr, bark, frukt, bär, gräs, mossa, löv, ris, grenar etc.
INVASIVA VÄXTER
Parkslide, Jätteloka (björnloka), Vresros, blomsterlupiner, jättebalsamin m.m
Max en 125 L säck per hushåll och tillfällr Max 5 säckar per hushåll och tillfälle på Kattarp. Utöver debiteras 120 sek / säck ex.moms.
STEN, TEGEL, TAKPANNOR OCH BETONG Max 0,5 m³ Större mängder -Endast Kattarp
GIPS Max 0,5 m³ Större mängder -Endast Kattarp
FARLIGT AVFALL, bekämpnings -och lösningsmedel, färg -och limrester, termometrar, batterier etc. Från normalt hushåll Utöver normalt hushåll -Endast Kattarp -Avgift. Vid större mängder ber vi dig kontakta oss innan ditt besök.
OLJA Max 10 liter Över 10 liter -Endast Kattarp -avgift
ASBEST Tas ej emot Endast Kattarp. Max 5 kg/år och hushåll. OBS. förpackad i dubbla påsar och märk upp.
RESTAVFALL, GROVAVFALL Restavfall från hushållet tas ej emot. Ska läggas i kärlet för hushållsavfall.
TOMHYLSOR Max 10 kg Sorteras i separata kärl på ÅVC, kontakta personal innan avlämning.
MATFETTER, FRITYROLJA I flaska eller dunk med tättslutande lock.
Större mängder -Endast Kattarp

Företag

Krav på företagskort, eller mot betalning

Sorterat avfall Alla ÅVC. Max 4 m³ Lämnas till Kattarp
Restavfall
Träavfall
Porslin & Keramik
ex. aska, betong, sten & grus, sanitet.
 max 0,5 m³  Större mängder lämnas till Kattarp
Bygg och riv (osorterat bygg- och rivningsmaterial)
Park-  och trädgårdsavfall
Farligt avfall, inkl vattenbaserad färg  Utöver normalt hushåll - endast Kattarp
Tryckimpregnerat trä Får endast lämnas i Kattarp
Olja Över 10 liter - endast Kattarp

Kostnadsfritt

Avfall som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen.

Sorterat avfall Alla ÅVC. Max 4 m³ Lämnas till Kattarp
Wellpapp
Metall
Förpackningar (av plast, papper, metall och glas, samt tidningspapper
Kyl/frys och vitvaror

Elektronik

Ljuskällor

Medtag Avlämnarintyg (utskrift eller visas upp via mobil eller surfplatta) Medtag Avlämnarintyg (utskrift eller visas upp
via mobil eller surfplatta)
MATFETTER, FRITYROLJA I flaska eller dunk med tättslutande lock.
Större mängder -Endast Kattarp