Statistik 2020

2020 års statistik kommer att redovisas i januari 2021. Vi för dock kontinuerligt statistik över inkommet material och du är välkommen att kontakta vågkontoret på vagen@ograb.se om du vill veta mer.