Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig ÖGRAB

Hos ÖGRAB är det vår styrelse som är personuppgiftsansvarig (PuA).

Kontaktuppgifter
Styrelsen ÖGRAB
Kattarp 2373 C
289 92 Broby

Dina grundläggande dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära:

  • information om vilka personuppgifter vi har om dig
  • korrigering (rättelse) av dina uppgifter
  • invändning
  • begränsning av personuppgiftsbehandlingen
  • rättning av dina uppgifter
  • radering av dina personuppgifter
  • överföring av dina uppgifter

En sådan begäran görs på avsedd blankett som finns att skriva ut här. Det går också bra att beställa blanketten hos kundtjänst om du inte har möjlighet att skriva ut den. Begäran lämnas in personligen på kontoret i Kattarp, medtag giltig legitimation.

Så använder vi dina personuppgifter

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att kunna utföra våra kommunala uppdrag och ge dig service. ÖGRAB hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat dina personuppgifter för att hantera ditt abonnemang, ditt ägarbyte eller ansökan om passerkort m.m.

Rättslig grund

När vi behandlar dina personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.

För mer information, klicka på respektive länk nedan för att komma till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) sida.

Samtycke
Avtal
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Rättslig förpliktelse

Så länge lagras dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att vi ska kunna utföra våra uppdrag gentemot dig som kund.

Dina personuppgifter kan delas med

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som berörs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

  • Personuppgiftsbiträden: Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör. Exempel på personuppgiftsbiträde är en leverantör av ett IT-system. Detta personuppgiftsbiträde ska endast behandla personuppgifterna i enlighet med ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, där hanteringen regleras.
  • Tredje part: Myndigheter och andra samarbetspartners som vi behöver förmedla dina uppgifter till för att handlägga ditt ärende och uppfylla lagkrav.
Överföring till tredje land

Om det finns undantag i GDPR, se artikel 46, kan överföring till tredje land ske (land utanför EU), annars inte.

Återkallande av samtycke

Om ÖGRAB:s behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. ÖGRAB har rätt att behandla de personuppgifter som samlades in med stöd av samtycke. Återkallandet ska ske skriftligen med underskrift till ÖGRAB, Kattarp 2373 C, 289 92 Broby.

Klagomål

Om du har synpunkter på ÖGRAB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud via e-post: dataskydd@sydarkivera.se.

Är du inte nöjd med ÖGRAB:s svar på din kontakt, kan du vända dig till IMY med klagomål på ÖGRAB:s behandling av dina personuppgifter. Här finns mer information om IMYs klagomålshantering.

Cookies

https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Användande av kakor regleras i flera lagar, däribland lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som PTS är tillsynsmyndighet över. Enligt LEK ska alla som besöker en webbplats med kakor informeras om att webbplatsen innehåller kakor samt hur och varför de används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt innan de lagras eller hämtas.

Kakor regleras även genom dataskyddsförordningen (GDPR), som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet över. Mer information om dataskyddsförordningen kan du hitta på IMY:s webbplats.