SopSorteringsAkademin

Under hösten 2017 startade ÖGRAB ett skolprojekt som vi har valt att kalla för SopSorteringsAkademin, förkortat SSA.
Genom detta projekt kommer vi att varje läsår besöka skolorna i Östra Göinge och Osby kommun och föreläsa om avfallshantering. Syftet med SSA är att eleverna efter projektets slut ska ha fått en fördjupad förståelse och kunskap kring avfallets miljöpåverkan, källsortering och sina egna möjligheter att påverka uppkomsten av avfall.

Vi kommer här att samla det material vi använder oss av vid våra lektioner, för att ni, pedagoger, ska ha fri tillgång och arbeta vidare med frågan på egen hand.

Här kan ni även se mål och syfte för årskurserna.