SopSorteringsAkademin

Under hösten 2017 startade ÖGRAB ett skolprojekt som vi har valt att kalla för SopSorteringsAkademin, förkortat SSA.
Genom detta projekt besöker vi varje läsår skolorna i Östra Göinge och Osby kommun och föreläsa om avfallshantering. Syftet med SSA är att eleverna efter projektets slut ska ha fått en fördjupad förståelse och kunskap kring avfallets miljöpåverkan, källsortering och sina egna möjligheter att påverka uppkomsten av avfall.

Här samlar vi material som man fritt kan ladda ner och använda sig av när man arbetar med miljö och avfall.