Osby ÅVC

Centralen sköts av Tomas Pannwitz.

Tel: 0708-905 988
Adress: Mossvägen 35

Tisd ......... 08:00-12:00, 12:45-16:00
Torsd ....... 10:00-12:00, 12:45-18:00

April – September
Alla lördagar ................. 08:30-12:30
Oktober – Mars
3:e lörd varje månad...... 08:30-12:30

Vi har stängt alla röda dagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton.

Privatpersoner. 
På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet, även farligt avfall. För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du lägger rätt sak på rätt plats. Personalen hjälper gärna till så att ditt avfall blir rätt sorterat och kan återvinnas så långt som det är möjligt.

Företag.
För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag betalar med företagskort, se regler för företag.