Regler

Under den här sektionen kan du hitta förhållningsregler kring hur det fungerar på våra återvinningscentraler, samt vad man får och inte får lämna. Observera att vissa material endast får lämnas på Kattarps ÅVC.

Ordningsregler ÅVC

 • Återvinningscentralen är för dig som har ett renhållningsabonnemang eller hyr en lägenhet i Osby och Östra Göinge kommun, samt företag och närboende från grannkommun med samarbetsavtal.
 • Kravet för att få tillträde till anläggningen är ett registrerat körkort eller inpasseringskort. Är du företag ska ett giltigt företagskort visas i bilen.
 • Sorteringsregler och anvisningar från personal eller skyltar ska följas.
 • Tänk på att om du har tunga saker att slänga, måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig att bära. Det ingår inte i arbetsuppgifterna för återvinningscentralernas personal.
 • TÖM SÄCKEN och sortera avfallet synligt i rätt container.
  Undantag: Lättflyktigt material som damm, aska, sågspån, frigolitkulor m.m., textiler, invasiva växter och asbest ska förpackas.
 • Farligt avfall får lämnas i hela och uppmärkta förpackningar eller behållare.
 • Det är förbjudet att plocka föremål från containrar, miljöstation, återbruket eller andra behållare.
 • Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.
 • Större mängder ska köras till anläggningen i Kattarp (mer än 4 m³). Större mängder avfall, från t.ex. en ombyggnad eller liknande som inte ingår i normala mängder hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna eller kraven för inpassering.
 • Vid återkommande eller allvarliga regelbrott, samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Säkerhet

 • Observera höjdskillnader vid ramp och containerfickor.
 • Lämna ej barn utan uppsikt, besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
 • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
 • Vägmarkeringar och trafikskyltar ska följas.
 • Rökning är förbjudet på återvinningscentralen.