Abonnemang och taxor

Man måste enligt lag ha ett renhållningsabonnemang om man bor och vistas på en fastighet. Vi har olika val du kan göra för att anpassa abonnemanget till dina behov. Välj i menyn till vänster vilken typ av fastighet du har eller vilken extra tjänst du vill teckna.

Taxorna beslutas av respektive kommunfullmäktige i våra kommuner Östra Göinge och Osby. Läs i taxorna nedan för fullständiga priser och bestämmelser som gäller ditt renhållningsabonnemang. Taxorna är uppdelade i två delar; en grundavgift samt en insamling och behandlingsavgift.

Grundavgiften täcker kommunens kostnader för att vid återvinningscentraler hantera avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar, miljö- och utvecklingsarbete, del av administration, information etc.

Insamling och behandling är baserad på tömningen av kärlen samt behandling av avfallet som samlas in.

Renhållningstaxa 2023 Östra Göinge kommun

Renhållningstaxa 2023 Osby kommun