Årskurs 4

Mål: Kunna redogöra för hur man återanvänder.

Syfte: Eleverna i årskurs fyra ska ha en fördjupad kunskap i avfallshierarkin med fokusering på det näst översta steget – återbruk. Syftet med målet är att främja till ett självständigt tänkande kring återbruk och viljan att minimera avfall. Eleverna ska därför efter läsårets slut kunna identifiera tillvägagångssätt att hantera återbruk av produkter i ett sätt att förhindra uppkomsten av avfall.

Material Årskurs 4

Det finns än så länge inget material till årskurs 4.
Vi rekommenderar att man gärna gör pysselövningar och “skräpkonst” för att belysa ämnet.