Kundundersökning 2020

Bild på ÖGRAB:s sopbil

Under våren 2020 utförde under- sökningsföretaget Utredarna AB en enkätundersökning på uppdrag av ÖGRAB. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet i rätt riktning, samt få en tydlig bild av kundernas nöjdhet, vanor och attityder inom avfallshantering.