Tänk på inför tömmning

När det är dags för tömning av avfallskärlet, brunnen eller den slutna tanken så behöver ni tänka på en del saker innan vårt besök.

Avfallskärlen

Slamtömning